Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các khóa học tại iMAR Academy

Khóa học Thời lượng Học phí Ngày khai giảng Chi tiết Đăng ký học
Marketing Online A-Z K05 10 buổi 3.900.000 VNĐ 10/03/2018 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K06 10 buổi 3.900.000 VNĐ 14/04/2018 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K07 10 buổi 3.900.000 VNĐ 15/05/2018 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K08 10 buổi 3.900.000 VNĐ 19/06/2018 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K09 10 buổi 3.900.000 VNĐ 24/07/2018 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K10 10 buổi 3.900.000 VNĐ 23/08/2018 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K11 10 buổi 3.900.000 VNĐ 24/09/2018 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K12 10 buổi 3.900.000 VNĐ 15/10/2018 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K13 10 buổi 3.900.000 VNĐ 22/10/2018 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K14 10 buổi 3.900.000 VNĐ 19/11/2018 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K15 10 buổi 3.900.000 VNĐ 29/11/2018 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K16 10 buổi 3.900.000 VNĐ 26/12/2018 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K17 10 buổi 3.900.000 VNĐ 04/03/2019 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K18 10 buổi 4.500.000 VNĐ 08/04/2019 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K19 10 buổi 4.500.000 VNĐ 22/05/2019 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K20 10 buổi 4.500.000 VNĐ 03/07/2019 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K21 10 buổi 4.500.000 VNĐ 07/08/2019 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K22 10 buổi 4.500.000 VNĐ 13/09/2019 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K23 10 buổi 4.500.000 VNĐ 21/10/2019 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K24 10 buổi 4.500.000 VNĐ 11/12/2019 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K25 10 buổi 4.500.000 VNĐ 17/02/2020 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K26 10 buổi 4.500.000 VNĐ 24/04/2020 Xem chi tiết Đã khai giảng
Marketing Online A-Z K32 10 buổi 4.500.000 VNĐ 05/06/2020 Xem chi tiết Đăng ký ngay
Marketing Online A-Z K27 10 buổi 4.500.000 VNĐ 05/06/2020 Xem chi tiết Đăng ký ngay
Marketing Online A-Z K27 10 buổi 4.500.000 VNĐ 05/06/2020 Xem chi tiết Đăng ký ngay

Cảm nhận của học viên

nguyen-thuy-hung-neptune

Các ví dụ đưa ra trong khóa học Facebook Marketing cực kỳ hữu ích và thiết thực. Tôi rất ấn tượng với sự nhiệt tình của giảng viên

Nguyễn Thúy Hưng / GĐĐH Nhà hàng Neptune
truong-thi-hanh-calista

Khóa huấn luyện Facebook Marketing cực kỳ hữu ích, giúp tôi đánh giá lại toàn bộ kế hoạch xây dựng và triển khai quảng cáo online của doanh nghiệp mình.

Trương Thị Hạnh / Chủ thương hiệu Trang sức Calista
nguyen-minh-duc

Tôi đã tham gia khóa học Facebook Marketing A-Z và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Bây giờ, tôi đã có thể ứng dụng marketing online vào hoạt động bán hàng.

Nguyễn Minh Đức / GĐĐH Công ty TNHH Hiếu Hương